“Kreativni Klub”

Ovaj projekat je osmišljen na način kako bi istovremeno obuhvatio dve ključne ideje a to su: pokrenuti mlade na stvaralaštvo kroz radionice i obuke  , ali i prezentovati nove umetničke forme i izraze. Kroz obe ideje mladi ce biti aktivno uključeni , bilo direktno kao učesnici ili indirektno kao krajnji korisnici. Projekat ce trajati 6 meseci i podržan je od strane SlovakAid-a.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close