O Nama

NVO  “Youth Cultural Centre – YCC “kao neformalna organizacija osnovana je u Leposaviću 2012. godine, a zvanično  je registrovana 2016. godine.  YCC je osnovana  sa ciljem za  kulturnim i društvenihm promenama  u lokalnoj zajednici kako bi se poboljšao društveni položaj mladih ljudi u svim sferama , kako bi mladi imali aktivnije učešće u donošenju odluka i stvaranju boljeg ambijenta za potrebe omladine , uz potpuno poštovanje I uvažavanje  različitosti stavova, misli i ideja, nacionalne, polne, rodne, rasne, socijalne, seksualne, verske i akademske različitosti, što i decidno stoji u Statutu organizacije.

Konkretno polje delovanja naše organizacije je Omladina : pružanje podrške mladima , podsticanje aktivizma i volonterizma, razvijanje organizacionih sposobnosti i drustevene odgovornosti; rad na promovisanju svih oblika alternativnog kulturnog stvaralaštva , organizovanje različitih kreativnih I edukativnih radionica, skupova, manifestacijai različitog karaktera za mlade…

YCC je do sada realizovao nekoliko broj projekata poput “Rok Fest”-a u  Leposaviću  2015. I 2016. “Mobilizacija zajednice ” projekat koji je realizovalan u saradnji sa nekoliko lokalnih nevladinih organizacija , u okviru  projekta ” Mladi u akciji ” 2013 .  U 2012. i 2013.  je  realizovao   nekoliko manjih humanitarnih koncerata za decu i porodice sa posebnim potrebama, kao i humanitarni koncert I prikupljanje materijalne pomoći za ljude ugrožene poplavama u Obrenovcu 2014.  2016. i 2017. je organizovao Veliki Božićni koncert u Leposaviću. ” Kreativni klub” projekat realizovan u saradnji sa SlovakAID-om 2017. Sa početkom 2018. Je uspešno sproveo projekat  „Mini Rock Fest unplugged“ itd …

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close